SES Sistemes Energètics Solars

Sistemes Energètics Solars, SES-Energia, és pionera a Europa des de 1976 en l'ús i promoció de la energia solar com a font energètica.
En els últims anys l’empresa s’està projectant a nivell internacional, per poder portar tota classe de solucions en la vesant energètica solar.

Disposa de productes de fabricació pròpia, com son CENTRELETES PER ELECTRIFICACIÓ PER VIVENDES AILLADES O ELECTRIFICACIÓ RURAL, BOMBEJOS D’AIGUA PER APLICACIONS DOMÈSTIQUES, POBLATS O IRRIGACIONS AGRÍCOLES, FAROLES SOLARS AUTÒNOMES.
Més de 2000 projectes executats en els darrers anys, és el millor aval de la nostra tecnologia.

Actualitat: