Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AÏLLADA

FOTOVOLTAICA AÏLLADA

Any realització: 2002
Localització: LLERS
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Fotovoltaica Aïllada