Fotovoltaica aillada

FOTOVOLAICA AILLADA, BOMBEIG D'AIGUA

FOTOVOLAICA AILLADA, BOMBEIG D'AIGUA

Any realització: 2001
Localització: Viladamat - Sant Feliu de la Garriga
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Fotovolaica Aillada, Bombeig d'Aigua