Tèrmica ajuda a la calefacció

TÈRMICA D'AJUDA A LA CALEFACCIÓ

TÈRMICA D'AJUDA A LA CALEFACCIÓ

Any realització: 2008
Localització: Amer (Girona)
Edifici : Vivenda unifamiliar
Tipus d'obra: tèrmica d'ajuda a la calefacció
Tipus de captador: pla