Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AILLADA, BOMBEIG D'AIGUA

FOTOVOLTAICA AILLADA, BOMBEIG D'AIGUA

Any realització: 1998
Localització: ROSES
Edifici : Granja
Tipus d'obra: Fotovoltaica Aillada, Bombeig d'Aigua