Tèrmica ACS aigua calenta sanitària

AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER A CAMPING

AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER A CAMPING

Any realització: 2003
Localització: Pals
Edifici : Camping
Tipus d'obra: Solar tèrmica per ACS a Camping
Tipus de captador: Pla