Fotovoltaica aillada

SEGUIDORS SOLARS

SEGUIDORS SOLARS

Any realització: 2007
Localització: Lluçanès (Barcelona)
Edifici : Mas Pou
Tipus d'obra: fotovoltaica aïllada