Tèrmica ACS aigua calenta sanitària

AIGUA CALENTA SANITARIA I CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

AIGUA CALENTA SANITARIA I CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

Any realització: 2003
Localització: SALOU
Edifici : CAMPING
Tipus d'obra: Aigua calenta sanitaria i climatització de piscina
Tipus de captador: PLA