Fotovoltaica aillada

FAROLES SOLARS ENLLUMENAT EXTERIOR

FAROLES SOLARS ENLLUMENAT EXTERIOR

Any realització: 2001
Localització: SANT HILARI SACALM
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Faroles Solars Enllumenat Exterior