Fotovoltaica aillada

ENLLUMENAT ASCENSOR, ESCALA I JARDÍ

ENLLUMENAT ASCENSOR, ESCALA I JARDÍ

Any realització: 2000
Localització: FIGUERES
Edifici : Comunitat de Propietaris
Tipus d'obra: Enllumenat Ascensor, Escala i Jardí