Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AILLADA PER VIVENDA RURAL

FOTOVOLTAICA AILLADA PER VIVENDA RURAL

Any realització: 2009
Localització: BEGUR
Edifici : Fotovoltaica aillada per vivenda rural
Tipus d'obra: fotovoltaica aillada