Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AILLADA, ELECTRICITAT IL.LUMINACIÓ I CORRENT

FOTOVOLTAICA AILLADA, ELECTRICITAT IL.LUMINACIÓ I CORRENT

Any realització: 2000
Localització: Cruïlles
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Fotovoltaica Aillada, Electricitat Il.luminació i Corrent