Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AÏLLADA VIVENDA RURAL

FOTOVOLTAICA AÏLLADA VIVENDA RURAL

Any realització: 2010
Localització: SANT GREGORI
Edifici : Vivenda rural
Tipus d'obra: Fotovoltaica Aïllada vivenda rural