Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AILLADA PER A CASETA D'EINES

FOTOVOLTAICA AILLADA PER A CASETA D'EINES

Any realització: 2010
Localització: Corbera de Llobregat
Edifici : Fotovoltaica aillada per a caseta d'eines
Tipus d'obra: Fotovoltaica aillada per a caseta d'eines