Tèrmica ACS aigua calenta sanitària

AIGUA CALENT SANITARIA

AIGUA CALENT SANITARIA

Any realització: 2001
Localització: HOSTALRICH
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Aigua Calent Sanitaria
Tipus de captador: Pla