Tèrmica ACS aigua calenta sanitària

AIGUA CALENTA SANITÀRIA, CALEFACCIÓ AMB TERRA RADIANT I CLIMATITZACIÓ PISCINA

AIGUA CALENTA SANITÀRIA, CALEFACCIÓ AMB TERRA RADIANT I CLIMATITZACIÓ PISCINA

Any realització: 2004
Localització: Ribes de Fresser
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Aigua Calenta Sanitària, Calefacció Terra Radiant i Piscina
Tipus de captador: Pla