Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AILLADA

FOTOVOLTAICA AILLADA

Any realització: 2005
Localització: Juncosa de Montmell - Tarragona
Edifici : Vivenda unifamiliar
Tipus d'obra: Fotovoltaica aillada
Tipus de captador: Silici