Tèrmica ACS aigua calenta sanitària

AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER A VIVENDA UNIFAMILIAR

AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER A VIVENDA UNIFAMILIAR

Any realització: 2004
Localització: Barcelona
Edifici : Vivenda unifamiliar
Tipus d'obra: Aigua calenta Sanitària per a Vivenda Unifamiliar
Tipus de captador: Pla