Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AÏLLADA AMB BATERÍES

FOTOVOLTAICA AÏLLADA AMB BATERÍES

Any realització: 2008
Localització: Cabrera de Mar (Girona)
Edifici : Vivenda aïllada
Tipus d'obra: fotovoltaica aïllada amb bateríes
Potència instal·lada: 1 KWp