Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AILLADA - BOMBEIG D'AIGUA

FOTOVOLTAICA AILLADA - BOMBEIG D'AIGUA

Any realització: 2000
Localització: Girona - La Vall de Sant Daniel
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Fotovoltaica Aillada - Bombeig d'Aigua