Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AILLADA AMB SEGUIDORS SOLARS

FOTOVOLTAICA AILLADA AMB SEGUIDORS SOLARS

Any realització: 2004
Localització: Barcelona
Edifici : Camp de panells solars
Tipus d'obra: Fotovoltaica aillada amb Seguidors Solars