Fotovoltaica connectada a la xarxa

FOTOVOLTAICA CONNEXIÓ A LA XARXA DE 5KWP

FOTOVOLTAICA CONNEXIÓ A LA XARXA DE 5KWP

Any realització: 2005
Localització: Fornells de la Selva
Edifici : Escola Pública
Tipus d'obra: Fotovoltaica Connexió a la Xarxa 5kWp
Potència instal·lada: 5 KWp
Tipus de captador: Silici