Fotovoltaica connectada a la xarxa

FOTOVOLTAICA CONNEXIÓ A LA XARXA DE 5 KWP

FOTOVOLTAICA CONNEXIÓ A LA XARXA DE 5 KWP

Any realització: 2004
Localització: Lloret de Mar
Edifici : Vivenda unifamiliar
Tipus d'obra: Solar Fotovoltaica amb connexió a la xarxa de 5 kWp
Potència instal·lada: 5 KWp