Fotovoltaica aillada

SEGUIDORS SOLARS

SEGUIDORS SOLARS

Any realització: 2004
Localització: Sant Salvador de Guardiola
Edifici : Camp de seguidors solars
Tipus d'obra: Seguidors Solars
Tipus de captador: Silici Policristal.li