Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AÏLLADA, ELECTRICITAT I BOMBEIG D'AIGUA

FOTOVOLTAICA AÏLLADA, ELECTRICITAT I BOMBEIG D'AIGUA

Any realització: 2000
Localització: CAMALLERA
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Fotovoltaica Aïllada, Electricitat i Bombeig d'Aigua