Tèrmica ACS aigua calenta sanitària

AIGUA CALENTA SANITÀRIA A VIVENDA UNIFAMILIAR

AIGUA CALENTA SANITÀRIA A VIVENDA UNIFAMILIAR

Any realització: 2009
Localització: Tordera (Barcelona)
Edifici : Vivenda unifamiliar
Tipus d'obra: Tèrmica d'ACS