Fotovoltaica aillada

FOTOVOLTAICA AÏLLADA

FOTOVOLTAICA AÏLLADA

Any realització: 2003
Localització: Sant Joan de les Abadesas (Girona)
Edifici : Masia
Tipus d'obra: Fotovoltaica aïllada
Superficie de Captació solar: 7 m2
Potència instal·lada: 950 KWp
Tipus de captador: Fotovoltaic policristal·lí